Logg inn!

Dette er en quizturnering hvor deltagerne får sju spørsmål daglig. Man møter en ny motstander hver dag i duell. Hvis det går bra rykker man opp og hvis det går dårlig rykker man ned, mulig det låter kjent for deg. Du kan melde deg på under 'Påmelding', turneringen heter Norges Quizforbunds Æresliga.

Hver runde kåres rundens spørsmål, her er de siste vinnerspørsmålene:

Hva het industriministeren (1925-2000) som gikk av i 1963 etter Kings Bay-ulykken? Dette var i Gerhardsens tredje regjering.

Oppgi navnet på EN av de to norske FYSIKERENE som på 1970-tallet sto bak oppdagelsen av de todimensjonale anyoner! De to utarbeidet «fraksjonell statistikk» for slike og har vært antydet som mulige nobelprisvinnere i fysikk.

Hvilket pattedyr som døde ut i siste istid kalles også smilodon, og hadde hoggtenner som målte 17-18 centimeter?

Hvilket land vant alle øvelsene i det første verdensmesterskapet i skiskyting, som gikk i Østerrike i 1958? Deretter gikk det 63 år til neste gang de tok VM-gull på herresiden.

Hvilken fargeløs gass uten lukt har kjemisk formel C3H8 og har blitt brukt i kokeapparater, gjerne sammen med butan?

Hvilket ord på N er det som i biologien betegner regelverket for bruk av vitenskapelig navn på arter og andre systematiske enheter?

I Norge ble den siste saken med en jury ført i januar 2019, og juryordningen er avskaffet. Hva kaltes det FOREDRAGET som dommeren holdt for jurymedlemmene før de skulle ta stilling til skyldspørsmålet? Her gikk dommeren gjennom saken, bevisene og de aktuelle lovreglene.

Hvilket vanlig norsk mål brukes om en vedstabel som er 1 meter høy og 4 meter lang med 60 cm lange vedkubber?

Elektrum er en legering mellom gull og hvilket annet metall?

Hvilken svensk finansavis forkortes gjerne DI?

Hva er tittelen på albumet utgitt i 1970, hvor platecoveret er inspirert av de store president-skulpturene på Mount Rushmore? På coveret er Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln byttet ut med rockebandets fem medlemmer.

Hvilket ord benevner ringborger som ble satt opp som forsvarsanlegg i vikingetiden, mest typisk i siste halvdel av 900-tallet? Særlig Danmark har mange slike, men en by i Skåne og et strøk i en norsk by er også oppkalt etter slike borger.

Hva heter westernklassikeren fra 1939 som var John Waynes gjennombruddsfilm?

Hvilket ORD PÅ «K» benyttes i geologi om spaltbarheten i bergarter? Dette forteller om flatene som bergarten kan spaltes langs. Eksempelvis kan skifrige bergarter spaltes i store, tynne flak.